học cơ khí def

ài chính là một bộ phận cấu thành trong các hoạt động kinh tế của doanh
nghiệp. Nó có mối liên hệ hữu cơ và tác động qua lại với các hoạt động kinh tế
khác. Mối quan hệ tác động qua lại này phản ánh và thể hiện sự tác động gắn bó
thường xuyên giữa phân phối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phân phối vừa phản
ánh kết quả của sản xuất và trao đổi, lại vừa là điều kiện cho sản xuất và trao đổi có
th ể tiến hành bình thường và liên tục.
Tài chính doanh nghiệp là tài chính của các tổ chức sản xuất kinh doanh có tư
cách pháp nhân và là một khâu tài chính cơ sở trong hệ thống tài chính. Vì tại đây
diễn ra quá trình tạo lập và chu chuy ển vốn gắn liền với qua trình sản xuất, đầu tư,
tiêu thụ và phân phối.
Tài chính-tho ạt nhìn chúng ta lại hiểu là tiền tệ, như một doanh nghiệp sẽ phải
trích một khoản tiền lương để trả cho cán bộ công nhân viên. Khi tiền lương tham
gia phân phối giữa các loại lao động có trình độ nghề nghiệp khác nhau và điều
kiện làm việc khác nhau. Tài chính tham gia phân phối sản phẩm quốc dân cho
người lao động thông qua quá trình hình thành và sử dụng quỹ tiền lương và các
qu ỹ phúc lợi công cộng khác. Do vậy giữa tài chính và tiền là hai phạm trù kinh tế
khác nhau.
Tài chính cũng không phải là tiền tệ, và cũng không phải là quỹ tiền tệ. Nhưng
thực chất tiền tệ và quỹ tiền tệ chỉ là hình thức biểu hiện bên ngoài của tài chính,
còn bên trong nó là những quan hệ kinh tế đa dạng. Nhân loại đã có những phát
minh vĩ đại trong đó phải kể đến việc phát minh ra tiền, mà nhờ đó người ta có thể
quy mọi hoạt động khác nhau về một đơn vị đo thống nhất, và trên cơ sở đó có thể
so sánh, tính toán được với nhau. Như vậy tiền chỉ là phương tiện cho hoạt động tài
chính nói chung và hoạt động tài chính doanh nghiệp nói riêng. Thông qua phương
tiện này, các doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong mọi
lĩnh vực, nếu như chúng ta chỉ nh ìn b ề ngoài thì chỉ thấy các hoạt động đó hoạt
động tách riêng nhau, nhưng thật ra lại gắn bó với nhau trong sự vận động và chu
chuy ển vốn, chúng được tính toán và so sánh với nhau bằng tiền

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tin tức. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s